Polityk SLD podkreślił, że udało się wprowadzić do planu obrad trwającego posiedzenia Sejmu kilkanaście dodatkowych punktów.

Po rezygnacji Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka, zastąpił go najstarszy wiekiem wicemarszałek. Jerzy Wenderlich do posiedzenia konwentu nie precyzował, kiedy podda pod głosowanie wybór nowego marszałka.