Zwiększenie wydatków obronnych zapowiedziała w październikowym expose premier Ewa Kopacz. Nowelizacja powstała z połączenia projektów rządowego oraz dwóch poselskich przedłożonych przez PiS i PSL.

O zwiększeniu wydatków obronnych do zalecanego przez NATO poziomu 2 proc. PKB mówili w ub. roku prezydent Bronisław Komorowski oraz premierzy Donald Tusk i Ewa Kopacz. Podniesienie udziału wydatków obronnych w PKB to także wypełnienie zobowiązań z ubiegłorocznego szczytu NATO w Newport. Sojusznicy zadeklarowali wtedy, że państwa, które wydają na obronność mniej, osiągną poziom 2 proc. PKB w ciągu 10 lat.

W porządku obrad będzie także ustawa o administracji podatkowej. Zakłada ona, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z pomocy tzw. asystenta podatnika.

Ministerstwo Finansów - autor ustawy - potrzebę uchwalenia nowych przepisów w miejsce ustawy o urzędach i izbach skarbowych uzasadniło tym, że zmieniło się otoczenie, oczekiwania podatników i narzędzia, jakimi dysponuje resort finansów. Opracowana 20 lat temu ustawa nie przystaje zatem do dzisiejszej rzeczywistości.

Oprócz nowego określenia zadań i organizacji administracji podatkowej ustawa wprowadza również system obsługi i wsparcia podatnika. Do tych zadań przekierowana ma zostać część pracowników, zastosowanie znajdą też narzędzia informatyczne.

W ustawie zawarto regulacje dotyczące pracowników administracji podatkowej oraz nowe zasady naboru na niektóre stanowiska: dyrektora izby skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o zabytkach, która zakłada stworzenie Listy Skarbów Dziedzictwa dla cennych zabytków ruchomych i możliwość przedłużania pozwolenia na wywóz zabytków np. w celach wystawienniczych.

Szczególne rygory mają dotyczyć przechowywania, eksponowania i transportu wpisanych na listę obiektów. Podejmowanie prac konserwatorskich ma zobowiązywać do utrzymania najwyższych standardów.

Kolejnym punktem obrad jest nowelizacja ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Zakłada ona, że strażacy, którzy zdecydują się pozostać w służbie dłużej niż 20 lat, otrzymają wyższe dodatki. Podobne rozwiązania wprowadzono już dla pozostałych funkcjonariuszy podległych MSW.

Senat zajmie się też nowelizacją przepisów prawa cywilnego, której celem jest większa informatyzacja postępowań cywilnych. Zmiany w kodeksach: cywilnym oraz postępowania cywilnego mają umożliwić m.in. rozszerzenie możliwości składania dowodów nie tylko w formie dokumentów zawierających tekst, ale też dokumentów elektronicznych rozumianych jako zapis obrazu lub dźwięku.

Senatorowie wysłuchają też informacji: ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny na temat polityki polonijnej; o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, a także informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014.

Zostanie też przedstawiona informacja o realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), w tym o stanie prac nad projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz o potencjalnych zagrożeniach dla ludzi i środowiska naturalnego.