Jak wyjaśnia Izabela Bartnicka, ekspert grupy Pracuj, w pierwszym kwartale do asystentów skierowano 4 678 ogłoszeń.
Najwięcej ofert dla osób z najkrótszym stażem pracy zgłosiły takie branże jak: handel, sprzedaż, bankowość, finanse i ubezpieczenia. Także budownictwo i nieruchomości.
"Najdynamiczniej rosło zapotrzebowanie na asystentów z branży produkcji dóbr szybko zbywalnych. Sporym dynamizmem wykazała się też branża IT, czyli branża związana z przetwarzaniem informacji" - wyjaśnia Izabela Bartnicka.


Ekspert dodaje, że najwięcej ofert dla osób z najkrótszym stażem pracy występuje w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Rozmówczyni IAR zwraca uwagę, że ponad połowa badanych przez Pracuj.pl podejmuje zatrudnienie już w trakcie studiów. Ponad 60 procent respondentów z grupy poniżej 25 roku życia zadeklarowało, że pracuje bądź pracowało zawodowo. Blisko połowa z tej grupy podjęła pracę związaną z kierunkiem studiów.
Największy problem z podjęciem pracy zgodnej z profilem wykształcenia mają studenci i absolwenci kierunków przyrodniczych oraz humaniści. Natomiast wśród respondentów kształconych w kierunku ekonomicznym, technicznym i medycznym ponad 40 procent pracuje zgodnie z profilem wykształcenia.
Badanie "Studenci i absolwenci na rynku pracy" przeprowadzono metodą ankiety dostępnej online. Wzięło w nim udział 2 746 osób, będących studentami lub absolwentami uczelni wyższych.