Wiadomo, że wśród nich jest sprawa nieformalnego lidera tamtych zajść, Grzegorza Brauna. Łącznie ma się dziś odbyć pięć rozpraw w trybie przyspieszonym.

Na dwie sale rozpraw mają być wpuszczeni dziennikarze. Reszta zainteresowanych obserwuje przebieg wydarzeń z wnętrza sądu, ale nie bezpośrednio z sal. Wejść chroni policja.