Prace formalnie przerwano wieczorem, gdy grupka demonstrantów wtargnęła do budynku komisji. Przewodniczący PKW Stefan Jaworski zdecydował wtedy o przerwaniu prac do czasu usunięcia zagrożeń.

Siedziba PKW jest pilnie strzeżona przez policję.