Zdaniem Agatona Kozińskiego, posłowie powinni wyjeżdżać za granicę. Jednak w tych wyjazdach nie było standardów, albo te standardy były "brutalnie zmiażdżone" - dodaje. To pozwoliło Adamowi Hofmanowi i jego kolegom, ale także dziesiątkom innych posłów nadużywać rozliczenia delegacji - podkreśla gość Polskiego Radia 24. 

Problem dotyczy braku standardów etycznych w różnych sferach życia - ocenia doktor Jacek Oleksiejuk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem politologa, 25 lat to niedużo dla kultury politycznej, która nie miała gdzie dojrzewać. Dlatego widać że standardy etyczne jakie się ukształtowały, nie są takimi jak w dojrzałych demokracjach - dodaje doktor Oleksiejuk. 

Goście Polskiego Radia 24 zgodnie stwierdzili, że konieczna jest zmiana postaw całego społeczeństwa. Standardem powinien być brak akceptacji nawet najdrobniejszych uchybień i nieprawidłowości, nie tylko klasy politycznej - dodają.