„Maravillas Stube. Restauracja Jasmine i Holgera” - widnieje na dużym, żółtym szyldzie zawieszonym nad wejściem do baru. Napić się można piwa, sangrii i zjeść niemiecką kiełbasę. Decyzje o porzuceniu mandatu deputowanego oraz funkcji w NPD i przeprowadzce na Majorkę, Apfel miał podjąć ze względów zdrowotnych. Lokal czynny jest od niespełna tygodnia i jego właściciel zapewnia, że nie będzie on miejscem spotkań skrajnej prawicy, a odwiedzać go mogą osoby reprezentujące wszystkie poglądy i narodowości. 

Narodowodemokratyczna Partia Niemiec znana jest z poglądów odnoszących się do nazizmu. Jednym z jej haseł podczas trwającej kampanii do PE jest zahamowanie masowej imigracji. Od lat przeciwnicy ugrupowania bezskutecznie walczą o delegalizację NPD. 

Na Majorce mieszka ponad 50 tys. Niemców, a rocznie wyspę odwiedza 3 mln niemieckich turystów. Mają tam 2 lokalne dzienniki, stację radiową, własne sklepy i salony usługowe.