Jednocześnie gabinetowi Donalda Tuska nie przybywa zwolenników. Według badania CBOS, w maju 37 procent Polaków miało negatywny stosunek do obecnego rządu. Jeszcze miesiąc temu było to 43 procent. Obojętnie podchodziło do niego 33 procent - o 4 punkty procentowe więcej. 26 procent uznało się za zwolenników gabinetu. 

Lepiej też wyglądają opinie o działalności rządu. Co prawda 59 procent pytanych ocenia ją źle, ale to spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do kwietnia. Lepsze oceny zbiera sam premier. Zadowolenie z tego, że stoi na czele polskiego rządu wyraża 29 procent Polaków. Niezadowolenie - 56 procent. 

Najbardziej krytycznie zarówno rząd jak i premiera oceniają wyborcy, deklarujący poparcie dla Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego. Ich opinie są bardziej negatywne niż wyborców PiS. Z kolei pozytywne oceny dominują wśród wyborców PO i rzadziej - PSL.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 8-14 maja 2014 roku na liczącej 1074 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.