Donald Tusk zaznaczył, że współpraca polsko-węgierska przynosi dobre efekty, czego przykładem jest funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej, jednym z najważniejszych ugrupowań integracyjnych wewnątrz Unii Europejskiej.

Premierzy Polski i Węgier rozmawiali przede wszystkim o kwestiach bieżących - bezpieczeństwie surowcowym i sytuacji na Ukrainie. Donald Tusk podziękował Viktorowi Orbanowi za jego poparcie dla polskiego projektu unii energetycznej, czyli planu uniezależnienia Unii Europejskiej od dostaw gazu z Rosji. "W tej kwestii zyskaliśmy ważnego sojusznika" - zaznaczył.

Tusk wyraził nadzieję, że współpraca polsko-węgierska przyczyni się do złagodzenia kryzysu na Ukrainie. Zapewnił, że obie strony będą podejmować dalsze środki, by do tego doprowadzić. Premier zapowiedział, że działania wobec kryzysu ukraińskiego będą konsultowane na kolejnych spotkaniach z Viktorem Orbanem.

Premier Węgier przypomniał natomiast, że przyjaźń polsko-węgierska ma długą tradycję, i mimo ciężkich czasów, przetrwała. Jak dodał, mało jest takich państw na świecie, które mimo wielu przeciwności potrafią pozostawać w bardzo dobrych stosunkach przez wiele lat. Dziękował za "poparcie i szacunek, jakie Węgry doświadczyły ze strony Polski w ostatnich czterech latach".