Prawicowy "Daily Mail" cytuje brytyjskiego premiera, że jego kraj popełnił "wielką pomyłkę" otwierając swój rynek pracy dla Polaków. Trzeba uniknąć następnej "masowej migracji" ze wschodu Europy - cytuje Camerona "Daily Telegraph". Na szczycie omawiano między innymi sprawę przyjęcia w przyszłości do Unii Serbii i Albanii, a w dalszej kolejności Turcji, Bośni i Macedonii. David Cameron oświadczył, że przyszłe akcesje będą wymagać jednomyślności wszystkich dotychczasowych członków, co daje mu możliwość weta i realną szansę na przeforsowanie zmian. Brytyjski przywódca powiedział, że będzie nalegał na przedłużenie okresów przejściowych poza 7 lat.

Dziennik "The Daily Telegraph" cytuje urzędników unijnych, że przedłużenie okresów przejściowych może zostać wpisane w traktaty akcesyjne, a Wielka Brytania mogłaby nawet zastrzec sobie otwartyy termin takich ograniczeń. Ale "Guardian" cytuje inne opinie w Komisji Europejskiej, że zmieniłoby to charakter Unii, a trwałe uwarunkowanie migracji od zrównania płac czy zbliżenia poziomów PKB, wymagałoby zmiany unijnego traktatu.