W przyjętej uchwale posłowie wyrazili zaniepokojenie obecną sytuacją na Ukrainie i potępili użycie siły wobec demonstrantów. Wezwali rządzących i opozycję do podjęcia rozmów o integracji europejskiej. Sejm zaapelował też do parlamentów państw Unii Europejskiej o podjęcia inicjatyw, wspierających społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie. Posłowie zapewniają, że Polska zrobi wszystko, by drzwi do Europy były dla Ukrainy otwarte.

Uchwałę przyjęto przez aklamację. Podziękował za to poseł narodowości ukraińskiej, Miron Sycz. Podkreślił, że żaden z krajów europejskich nie pomaga Ukrainie w takim stopniu, jak czyni to Polska.

Miron Sycz zaapelował też o wspieranie europejskich dążeń Ukraińców w unijnych instytucjach. Ukraińska opozycja domaga się odwołania rządu i podpisania umowy stowarzyszeniowej z Brukselą.