Takich zmian w kodeksie karnym chce resort sprawiedliwości. Orzeczenie zakazu pracy z dziećmi mogłoby dotknąć między innymi trenerów sportowych, instruktorów nauki jazdy czy wychowawców na koloniach. Na zwolnienie z dożywotniego zakazu mogliby liczyć jedynie nienagannie zachowujący się sprawcy po 10 latach wzorowego życia. Projekt ministerstwa trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Propozycja resortu Marka Biernackiego zakłada również, że skazany będzie mógł usłyszeć od sądu zakaz zbliżania się na pewną odległość do szkół przedszkoli czy placów zabawach. Surowiej mają być także karani sprawcy, którzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będą nakłaniać innych do uprawiania prostytucji albo będą ją ułatwiać. Taka sama kara groziłaby osobom seksualnie wykorzystującą zależność (np. opiekun - dziecko).

Według policyjnych danych, rośnie liczba osób, wobec których podjęto postępowanie o pedofilię. W 2011 roku było ich 1800, zaś rok później - 2005.