Palikot powiedział w Jedynce, że poparcie dla Platformy Obywatelskiej spadło o połowę, a poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie wzrasta. Jest więc wielu obywateli, którym nie odpowiada żadna z głównych partii i mogą oni poprzeć Twój Ruch. Gość Jedynki przyznał, że nowa partia to Ruch Palikota, do którego dołączyły inne ugrupowania. Dodał, że wczorajszy kongres jest dopiero początkiem działalności. W najbliższych miesiącach odbędą się jego kongresy programowe w 16 miastach, zostaną też wybrane władze lokalne.

Zdaniem gościa Jedynki, Twój Ruch pozwoli na stworzenie szerszej płaszczyzny programowej. Ruch Palikota był bowiem odbierany jako partia skupiona tylko na kilku tematach. Janusz Palikot powiedział, że on sam jest lewicowym liberałem i politykiem na miarę aktualnych potrzeb kraju. Dodał, że Wanda Nowicka ma reprezentować Twój Ruch w prezydium Sejmu, a po kilku miesiącach okaże się, czy wstąpi do partii. Na pytanie o Ryszarda Kalisza Palikot odpowiedział, że prawdopodobnie będzie on kandydował na prezydenta, a więc lepiej, żeby nie wiązał się z jednym ugrupowaniem.

Zapytany o wiarygodność nowego ugrupowania, Palikot powiedział, że będzie ono chciało pozyskać poparcie wytężoną pracą i determinacją. Podkreślił, że najbliższe sześć lat będzie bardzo ważne, gdyż w tym czasie Polska prawdopodobnie będzie miała po raz ostatni duże środki z Unii Europejskiej. Palikot powiedział, że jest jedynym politykiem, który może zapewnić wykorzystanie tych środków na rozwój kraju, a nie tylko na rozdawnictwo.

Palikot zaznaczył, że Twój Ruch opowiada się za wprowadzeniem emerytur obywatelskich. Według wyliczeń, emerytura taka mogłaby wynieść tysiąc złotych. Ludzie, którzy chcieliby mieć wyższe świadczenia, mogliby odpisywać sobie co miesiąc 500 złotych od podatku i inwestować te pieniądze w fundusze emerytalne. Przywódca Twojego Ruchu zapowiedział też przedstawienie propozycji reformy systemu podatkowego. Opowiedział się również za opracowywaniem przez rząd wieloletnich planów gospodarczych. Podkreślił, że jest ono stosowane między innymi w Japonii i Stanach Zjednoczonych.