W projekcie ustawy znalazły się zapisy ustawy zwanej Miejsca Pracy Poprzez Turystykę (JOLT), która była już zgłaszana w Kongresie w ubiegłym roku, ale nie została uchwalona. Mówi ona, że rząd USA zmieni kryteria kwalifikowania krajów do programu ruchu bezwizowego. Zamiast dotychczas stosowanego wskaźnika odmów wydania wizy przez konsulaty będzie stosowany wskaźnik przekroczenia ważności wizy przez osoby odwiedzające USA. Ustalono go na poziomie 3%. Według nieoficjalnych informacji, Polska ma ten odsetek na niższym poziomie, co kwalifikowałoby nasz kraj do zniesienia wiz. 

Zapisy dotyczące Programu Ruchu Bezwizowego są częścią kompleksowej reformy prawa imigracyjnego. Licząca 800 stron ustawa przewiduje legalizację pobytu w USA 11 milionów nielegalnych imigrantów i zmienia system wiz pracowniczych. Ustawę czeka jeszcze długi proces legislacyjny i wprowadzeni jej w życie nie jest przesądzone. Inicjatorem dopisania przepisów prowadzących do zniesienia wiz dla Polaków do reformy imigracyjnej był senator z Nowego Jorku Charles Schumer - jeden z 8 senatorów, którzy tworzyli ustawę.