Prawie dwie trzecie Polaków negatywnie ocenia efekty pracy rządu od czasu objęcia przezeń władzy. Spadają też notowania samego premiera. 43 procent badanych to przeciwnicy rządu. To o trzy punkty więcej niż w lutym. Co czwarty badany popiera rząd, 28 procent respondentów deklaruje obojętność wobec gabinetu Donalda Tuska. Liczba zwolenników nie uległa zmianie, liczba obojętnych zmniejszyła się o trzy punkty w porównaniu z lutym.

Gorsze niż w lutym są także oceny wyników działalności rządu. 64 procent sądzi o nich krytycznie, tylko niespełna jedna czwarta pozytywnie wypowiada się na ten temat. Jeszcze krytyczniej Polacy wypowiadają się o polityce gospodarczej rządu. 69 procent badanych uważa, że nie stwarza ona szans na poprawę sytuacji ekonomicznej kraju. Nieco ponad jedna piąta jest przeciwnego zdania.

W marcu w największym stopniu pogorszyły się oceny premiera. O cztery punkty procentowe do 57 procent wzrosła liczba Polaków niezadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Zarazem nieznacznie, bo o dwa punkty do 30 procent, zmalał odsetek tych, którzy wyrażają zadowolenie.

Badanie przeprowadzono w dniach od 7 do 13 marca 2013 roku na liczącej 1060 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.