Wśród młodzieży starszej (19–25 lat) takich przypadków zanotowano 50 (wzrost o 6 proc.), a w grupie wiekowej 46–55 lat zaledwie jedno takie zatrucie (rok wcześniej było ich pięć).

Dane pokazują leczenia szpitalne, ale obrazują, jak duża jest skala używania medykamentów przez gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Niestety, liczba tych, którzy leków nadużywają, ale do szpitali nie trafiają, jest nieznana.

Nastolatki sięgają po te leki z powodu ich właściwości zbliżonych do narkotyków. Problem ich nadużywania pojawił się już wcześniej i m.in. dlatego popularny syrop zawierający pseudoefedrynę można dziś dostać tylko na receptę. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia rozważa się wprowadzenie podobnych kroków dotyczących leków na kaszel.