Listopadową decyzję moskiewskich sędziów zaskarżyła jedna z wokalistek Pussy Riot. Jekaterina Samucewicz domagała się wyjaśnień i ponownego procesu. Jednak sąd apelacyjny nie uznał jej za stronę w sprawie. Skarga została odrzucona i tym samym uprawomocnił się wyrok sądu pierwszej instancji. 

Wśród uznanych za szkodliwe jest też najbardziej znany wideoklip Pussy Riot. Występ w cerkwi Chrystusa Zbawiciela, gdzie dziewczyny zaśpiewały pieśń "Bogarodzico przegoń Putina". Za ten wyczyn zostały skazane na 2 lata łagrów.