Zdania na temat oceny rządu nie miało 3,9 proc. pytanych w badaniu, które Estymator przeprowadził telefonicznie 5 czerwca metodą CATI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób.

Sondaż przeprowadzono dzień po głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu w Sejmie. Uczestnicy sondażu pytani, jak oni decydowaliby w wotum, w blisko połowie (48,6 proc.) poparliby rząd. Przeciwnych byłoby 44,9 proc. badanych, a 6,5 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Estymator zapytał też na zlecenie DoRzeczy.pl, czy uzyskane w Sejmie poparcie dla rządu będzie wsparciem w kampanii obecnego prezydenta kraju Andrzeja Dudy - prawie dwie trzecie badanych (61,6 proc.) odpowiedziało twierdząco (32,2 proc. zdecydowanie tak, 29,4 proc. raczej tak).

Według 26,5 proc. badanych wotum zaufania nie będzie wspierało kampanii obecnego prezydenta kraju (20,7 proc. raczej nie, a 5,8 proc. zdecydowanie nie). 11,9 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.