"Tylko w 2019 roku Rzecznik Praw Dziecka został poinformowany o 326 postępowaniach wyjaśniających prowadzonych wobec nauczycieli z powodu naruszenia praw i dobra dziecka, z czego 257 spraw zostało skierowanych przez rzeczników dyscyplinarnych do dalszego badania w komisjach dyscyplinarnych" – napisał Pawlak w wystąpieniu generalnym do ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Wskazał, że postępowania wyjaśniające wobec nauczycieli dotyczyły m.in.: uderzenia ręką ucznia w głowę podczas zajęć w świetlicy szkolnej; prezentowania dzieciom treści pornograficznych, również poza szkołą; stosowania przemocy fizycznej i psychicznej (uderzenie, szarpanie, wyzywanie); spowodowania urazu głowy – silnie krwawiącej rany w wyniku rzucenia przez nauczyciela w dziecko reklamówką z ciężkimi rzeczami w środku; szarpania za włosy i uszy; zaklejania dziecku ust taśmą.

"Opisane przypadki nie powinny się zdarzyć. Jednak się zdarzyły i są dowodem na to, że sposób traktowania dzieci przez niektórych nauczycieli narusza postanowienia Konwencji o prawach dziecka" - stwierdził rzecznik praw dziecka.

Jego zdaniem naprawianie problemu należy zacząć od podstaw – od systemu kształcenia przyszłych pedagogów. Rzecznik podkreślił, że to nauczyciel jest w szkole dla dziecka. "Dlatego każde z działań, które podejmuje, ma służyć jego rozwojowi. A dziecko – ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną – wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Niestety, sprawy, które trafiają do mojego biura, pokazują deficyty dorosłych, których opiece dzieci są powierzane" - zaznaczył Pawlak.

I dodał: "Nie ulega wątpliwości, że właściwe rozumienie powinności zawodowych przez nauczyciela może mieć miejsce wtedy, gdy on sam zna i uznaje uniwersalne wartości moralne, jest świadomy spoczywającej na nim odpowiedzialności".

Rzecznik w swoim wystąpieniu przedstawił ministrowi propozycje zmian. Zaproponował na początek uzupełnienie przepisów rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela o obowiązek uwzględnienia przez uczelnie odrębnych zajęć z zakresu edukacji włączającej w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla nauczycieli przedmiotu.

Pawlak zaproponował także wprowadzenie w szerszym zakresie treści związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli. "Rozpoczynający pracę pedagog powinien znać konsekwencje podejmowania działań, które naruszają prawa i dobro dziecka" - przekonywał.

RPD zwrócił się do ministra nauki o gruntowną analizę tego problemu oraz podjęcie działań zmierzających do wdrożenia właściwych standardów przygotowania studentów kierunków nauczycielskich do wykonywania zawodu.

Resort nauki ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo rzecznika.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec