Od czwartku 16 kwietnia nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

GDZIE OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZAKRYWAĆ USTA I NOS

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczyć będzie m.in. w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach

  • zakładów pracy (w tym także biur) – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów (administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny)
  • innych miejsc ogólnodostępnych np. obiektów handlowych i usługowych.
  •  na targowiskach (straganach).

Jak czytamy w rozporządzeniu, obowiązek zakrywania ust i nosa będzie dotyczyć wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym po drogach, nie tylko publicznych) – a zatem:

  • środkami komunikacji publicznej,
  • rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą,
  • pieszo
  • pojazdami samochodowymi (w tym w ramach komercyjnego przewozu osób) – w przypadku tego ostatniego, gdy jadą nim osoby sobie obce (inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące).

Przepisów, jak wskazano, nie stosuje się m.in. do osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa. W uzasadnieniu rozporządzenia wskazano także, iż z uwagi na liczne postulaty, a przede wszystkim stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii zdecydowano, że granicą, od której dzieci miały obowiązek zakrywania ust i nosa, będzie wiek 4 lat.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.