Zdaniem ekspertów Unii Owocowej, procedury na przejściach granicznych i w "zielonym korytarzu", należy zminimalizować i usprawnić do tego, co jest absolutnie konieczne. "Kontrole powinny być przeprowadzane bez opuszczania pojazdu przez kierowców. Dodatkowo, Komisja Europejska zaleca, aby każde z państw członkowskich podjęło działania w celu zapewnienia oraz utrzymania swobodnego przepływu towarów" - zaznaczyła Unia Owocowa.

UE ustanowiła tzw. zielone korytarze do m.in. przewozu żywności. Trzy z nich przebiegają przez Polskę. Jeden prowadzi z Holandii i Belgii przez Niemcy i przejście graniczne we Frankfurcie nad Odrą aż do Poznania i Warszawy, a następnie do państw bałtyckich i Finlandii lub na Białoruś. Dwa pozostałe łączą Bałtyk i południową część Europy. Częścią tych szlaków jest Świnoujście i Gdynia.

Unia Owocowa wskazuje jednocześnie na wiele wyzwań logistycznych, które mogą pojawić się podczas dalszego rozwoju epidemii, m.in. dostępność kontenerów, ograniczanie lotów i frachtów lotniczych przez wiele krajów w ramach UE oraz w państwach trzecich, które mogą wpływać na import i eksport szybko psujących się owoców i warzyw w Polsce.

Zbyt mała ilość ciężarówek (m.in. z powodu kontroli granicznych) w całej Europie zaczyna również wpływać na operacje portowe, podczas rozładunku statków wiele towarów jest teraz przechowywanych w portach (ma to wpływ np. na import bananów, którego szczyt przypada zwykle przed Wielkanocą).

"Sytuacja cały czas ulega zmianie, jeśli zaobserwujemy w Polsce niedobór ciężarek, operatorzy międzynarodowi będą czekać na podniesienie cen przez firmy transportowe i przedłużający się czas tranzytu. Jednym z rozwiązań poprawiających sytuację mogą być wspólne dla całej UE wytyczne, dotyczące kontroli granic na jednolitym rynku - podkreślił prezes Unii Owocowej Arkadiusz Gaik.

Unia Owocowa poinformowała, że stowarzyszenia producentów owoców i warzyw z różnych krajów pracują obecnie nad planem działania obejmującym kluczowe kwestie dla obrotu na rynku owoców i warzyw w UE.

Do priorytetów zaliczono m.in.: ochronę i dostępność pracowników sezonowych do zbiorów i pakowania owoców oraz mobilność kierowców ciężarówek między państwami członkowskimi oraz ich czas pracy.

Istotne będzie także wdrażanie wytycznych Unii Europejskiej przez państwa członkowskie w sprawie rozwiązania problemów tranzytowych i logistycznych zapobiegających ryzyku zakłócenia łańcucha dostaw, zachowujące integralność jednolitego rynku i zapewniające dobre funkcjonowanie zielonych i szybkich pasów na granicach między państwami członkowskimi.

Organizacje owocowo-warzywne postulują o przedłużenie ważności międzynarodowych certyfikatów, takich jak IFS International Food Standard (Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności) oraz BRC Global Standard Food (Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności).

Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw Unia Owocowa jest obecnie największym w Polsce stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania krajowych producentów i dystrybutorów owoców i warzyw.