Na wniosek rządu porządek senackich obrad został zmieniony, a o godz. 19 w środę senatorowie zajmą się nowelą ustawy o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jak poinformował wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL-Kukiz15), Senat będzie kontynuował prace nad nowelą ustaw sądowych w czwartek o godz. 10.

W środę Senat rozpatrywał nowelizację ustaw sądowych przez prawie osiem godzin.

Pytania zadawano najpierw senatorom sprawozdawcom komisji ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji - reprezentującej większość wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej (Lewica) i senatorowi z mniejszości Markowi Pękowi (PiS). Następnie głos zabrali przedstawiciele resortu sprawiedliwości: minister Zbigniew oraz wiceministrowie Sebastian Kaleta oraz Anna Dalkowska.

Uchwalona przez Sejm 20 grudnia ub.r. nowelizacja Prawa o ustroju sądów i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze, wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za "działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

Nowelizacja wprowadza też zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W razie problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do ważności wyboru będzie wymagana obecność 32 sędziów SN.(PAP)