Jak poinformowała KNF, podstawą wpisania Beatcoin.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zapis ten mówi o nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego. Spółka prowadzi tę działalność za pośrednictwem serwisu internetowego Coinbe.net - sprecyzowała Komisja. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Drugim podmiotem wpisanym na listę ostrzeżeń jest Safecap Investments Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczy art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który mówi o prowadzeniu działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Komisja zaznaczyła, że Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami. (PAP)