„Antysemityzm jest określonym sposobem postrzegania Żydów, który można opisać jako nienawiść wobec Żydów. Są to słowne i fizyczne wyrazy antysemityzmu, skierowane przeciwko żydowskim i nieżydowskim osobom lub ich majątkom, przeciwko instytucjom i miejscom kultu gmin żydowskich” – głosi przyjęta bez klubowej debaty definicja.

Przedstawiając projekt uchwały, przewodniczący Izby Poselskiej Radek Vondraczek, który zainicjował jej przyjęcie, mówił m.in., że „chociaż Republika Czeska uniknęła najgorszych przejawów rasistowsko motywowanego ekstremizmu, w Europie widać wzrost wystąpień antysemickich”.

Vondraczek zwrócił uwagę, że przyjęcie definicji wynika nie tylko z tradycji oraz stosunku do państwa Izrael, ale także z dobrych kontaktów z Żydami oraz innymi grupami narodowymi i etnicznymi. Podkreślił też, że chociaż uchwała nie ma znaczenia prawnego, to może zostać wykorzystana jako wskazówka postępowania przy ocenie mowy nienawiści.

Agencja CTK przypomniała, że podobnie brzmienie definicji antysemityzmu przyjęły m.in. parlamenty Izraela, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Austrii, Niemiec, Bułgarii, Litwy, Słowacji, Holandii, Macedonii i Mołdawii.

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypada 27 stycznia, w rocznice wyzwolenia w 1945 r. przez Armię Czerwoną niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W latach 1940-1945 w obozie zginęło co najmniej 1,1 mln osób, w większości Żydów. Do obozu trafiło ok. 50 tys. obywateli Czechosłowacji, z czego przeżyło 6 tys. CTK zauważyła też, że spośród liczącej przed II wojną światową 350 tys. osób wspólnoty żydowskiej w Czechosłowacji, zginęło w jej trakcie 250 tys. ludzi.

Federacja Gmin Żydowskich w Republice Czeskiej co roku publikuje raport o antysemickich wystąpieniach. Według jej danych, w 2016 r. w Czechach odnotowano 221 takich wystąpień, a w roku 2017 ta liczba była porównywalna. Ponad 80 proc. antysemickich wypowiedzi miało miejsce w internecie - oświadczył w listopadzie 2018 r. w rozmowie z CTK przewodniczący Federacji Gmin Żydowskich Tomasz Kraus.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)