Kilka ulic wokół bazyliki w strefie zero jest zamkniętych. Do świątyni lub w jej bezpośrednie okolice można wejść tylko z identyfikatorem. Od rana do Gdańska przybywają osoby chcące oddać hołd ś. p. prezydentowi Gdańska. Część ma że sobą transparenty.

Wokół bazyliki krążą wolontariusze zbierające zgodnie z wolą rodziny datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i hospicjum ks Eugeniusza Dutkiewicza.

Organizatorzy szacują, że w ostatnim pozeganiu Pawła Adamowicza weźmie udział około 30 tys osob. W samej bazylice przygotowano miejsce dla 3 tys.

Uroczystości pogrzebowe zaczną się od 12.00 i mogą potrwać jak szacują organizatorzy do 15.00