W ubiegłym tygodniu „Rzeczpospolita” ujawniła, że Przybyło została prawomocnie skazana na karę grzywny i nie powinna sprawować funkcji burmistrza. Wojewoda małopolski oświadczył, że nic nie wiedział o tej sprawie i ją weryfikuje. Gdyby Przybyło wygrała wybory, objęcie przez nią stanowiska musiałby zatwierdzić wojewoda.

Burmistrz Rabki została skazana pod koniec 2017 r. prawomocnym wyrokiem na 6 tys. zł grzywny za niedopełnienie obowiązków służbowych i niezgodne z prawem nieudostępnienie informacji publicznej. Jak sama tłumaczyła, jej sprawa „nie jest identyczna ze sprawą prezydent Łodzi”, która również została skazana na karę grzywny, a niektórzy politycy uważają, że Zdanowska nie powinna piastować swojej funkcji.

W niedzielnym głosowaniu na burmistrza Rabki-Zdroju Leszek Świder (KWW Leszka Świdra) uzyskał 37,3 proc. głosów, Rafał Hajdyła (KWW Rafała Hajdyły) 35,8 proc., a na dotychczasową burmistrz Ewę Przybyło (KWW Ewy Przybyło) zagłosowało 25,9 proc. wyborców.