Reprezentująca rodzinę Piotra Pawłowskiego Beata Bosak-Kruczek poinformowała PAP, że z dokumentacji medycznej wynika, że przyczyną zgonu było niedotlenienie mózgu wskutek braku zaintubowania. Rodzina zmarłego ma zastrzeżenia zarówno do pracy pogotowia ratunkowego jak i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, na który został przewieziony.

"W poniedziałek złożyliśmy zawiadomienie z art. 155 w związku z art. 160 kk. Dokumentacja medyczna oraz przebieg akcji ratunkowej w domu pana Pawłowskiego daje nam prawo, żeby mieć podejrzenie, że nastąpił błąd medyczny polegający na tym, że zespół pogotowia ratunkowego nie udzielił pierwszej pomocy w postaci zaintubowania, co w przypadku pana Pawłowskiego było zabiegiem ratującym życie" - powiedziała Bosak-Kruczek.

Pełnomocnik rodziny zmarłego poinformowała również, że ciało Piotra Pawłowskiego zostało zabezpieczone i przekazane do zakładu medycyny sądowej do wykonania ekspertyz sądowych. Protokół z sekcji zwłok, którą zaplanowano na czwartek zostanie przekazany rodzinie najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu.

O śmierci Piotra Pawłowskiego poinformowała w poniedziałek Fundacja Integracja.

Pawłowski miał 52 lata. Od ponad 25 lat działał na rzecz niepełnosprawnych. "Od ponad 25 lat był aktywnym dziennikarzem, działaczem społecznym, pracującym na rzecz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych, społecznych i prawnych. Był ambasadorem przemian społecznych w naszym kraju. Twórcą i prezesem Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji" – podkreślono na stronie internetowej Integracji.

Pawłowski ukończył Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Podyplomowe Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Był doktorantem Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Za swoje działania uhonorowany został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego, Medalem Rzecznika Praw Obywatelskich i Medalem Rzecznika Praw Dziecka.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk