- Padły konkretne propozycje, są na stole. To i tak jest krok na przód. Panie muszą te propozycje przeanalizować. Wymaga to konsultacji z prawnikami oraz środowiskiem. Pan marszałek i pan dyrektor muszą również przeprowadzić analizy finansowe i prawne. Ja cieszę się, że do tego spotkania doszło – powiedział minister zdrowia, Łukasz Szumowski.

Ewa Rygiel, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu stwierdziła, że protestujące pielęgniarki od początku dążyły do dialogu.