Teksty rezolucji nawołują rząd do podjęcia inicjatyw, by uznać i przyjąć definicję antysemityzmu zaproponowaną przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście i zagwarantować jej wprowadzenie w życie w celu wspierania władz sądowych i wszystkich instytucji wyznaczonych do zwalczania, identyfikowania i ścigania przypadków antysemickiej agresji.

Rząd został w rezolucjach zobowiązany do inicjowania i wspierania projektów edukacyjnych w ramach "zapobiegania uprzedzeniom antyżydowskim i walki z nimi", a także do współpracy i partnerstwa z instytucjami żydowskimi między innymi w dziedzinie wymiany młodzieży czy szerzenia kultury żydowskiej jako "integralnej części historii narodowej".

Ponadto parlamentarzyści wezwali rząd do "podjęcia wszystkich koniecznych inicjatyw, by aktywnie przyczynić się do zagwarantowania bezpieczeństwa obywatelom żydowskim i żydowskim budynkom religijnym, szkolnym oraz kulturalnym" w ścisłej współpracy ze wspólnotami żydowskimi i organizacjami, także pozarządowymi, zaangażowanymi w walkę z dyskryminacją.

Komentując rezolucję koalicji, czyli Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi, deputowana ruchu Alessandra Carbonaro oświadczyła, że niepokój budzi to, że nadal notuje się przypadki nienawiści i nietolerancji rasowej oraz dyskryminacji. Jako jedno z miejsc szerzenia takich postaw wskazała internet, zwłaszcza media społecznościowe.

"Z tego powodu uznaliśmy potrzebę interwencji poprzez uchwałę, która zobowiązuje rząd do nasilenia zwalczania mowy nienawiści i promowania inicjatyw edukacyjnych, sprzyjających szerzeniu się przeciwdziałania antysemityzmowi i ogólnie nienawiści rasowej" - oświadczyła deputowana.

Parlamentarzysta centrolewicowej opozycyjnej Partii Demokratycznej Gennaro Migliore stwierdził zaś, że we Włoszech nadal notuje się epizody antysemityzmu. "W kraju, który poznał hańbę i tragedię ustaw rasowych, nigdy nie można obniżać czujności" - dodał.

Dlatego, jak wyjaśnił, jego ugrupowanie wezwało Radę Ministrów do kontynuowania działań w ramach walki z antysemityzmem, wszelką przemocą i nietolerancją wobec Żydów i do zachowania pamięci o Holokauście.

"Prosimy rząd o podjęcie każdej przydatnej inicjatywy, by zapobiegać (szerzeniu się) i zwalczać, ze szczególnym odniesieniem do antysemityzmu, szerzenie się propagandy ideologicznej opartej na nienawiści, rasizmie i nietolerancji w sieci" - wyjaśnił deputowany centrolewicy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)