Ukraińska dyplomacja oświadczyła, że konsul z Berehowego naruszył konwencję wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 roku i poinformowała ambasadora, że konsul ma opuścić terytorium Ukrainy w ciągu 72 godzin.

Wcześniej szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin uprzedzał, że jeśli Budapeszt nie odwoła konsula, Kijów usunie go z tej placówki.