Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego "Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030". W ramach tego programu organizacje harcerskie otrzymają m.in. wsparcie w zakresie kształcenie metodycznego wychowawców, a także kształcenia osób niepełnoletnich i kształcenia specjalistycznego. Wzmocniony zostanie również "potencjał techniczny".

Program będzie wspierał organizacje harcerskie jako "strategicznych partnerów państwa w wychowywaniu młodych ludzi". Instytucją zarządzającą programem będzie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W komunikacie przesłanym PAP określono główne zadania programu, którymi są: wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich (kształcenie metodyczne wychowawców i osób niepełnoletnich, kształcenie specjalistyczne i praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze) oraz wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich.

Jak czytamy w komunikacie, spodziewane efekty programu to: wzrost liczby młodych osób, które podejmą dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich, zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską, wzrost skuteczności i jakości działalności programowej oraz umocnienie potencjału organizacji harcerskich i wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego.

W latach 2018-2030 na realizację programu zaplanowano 197 mln zł.(PAP)

autorka: Iwona Żurek