Polityk w ramach trwających konsultacji ws. tworzenia rządowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin spotkał się ze środowiskami, które dotyka ten problem. "Cykl spotkań dotyczy +mapy drogowej+ wsparcia osób niepełnosprawnych, którą ogłosiła minister rodziny Elżbieta Rafalska" – powiedział Szwed.

Wiceminister rodziny podczas spotkania z dziennikarzami przypomniał, że "mapa" składa się z trzech części. "Pierwsza kwestia dotyczy powołania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Będzie się składał z dwóch części. Przekazywane na niego będzie 0,15 proc. składki na Fundusz Pracy. To ponad 600 mln zł. Drugą część będzie stanowiła +danina solidarnościowa+ pobierana od osób o najwyższych dochodach - ponad 1 mln zł rocznie. Szacujemy, że przyniesie to ok. 1,1 mld zł. Łącznie na Fundusz powinno trafić ok. 1,8 mld zł" – powiedział.

Wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych Tomasz Maruszewski zaznaczył, że spotkania konsultacyjne pozwalają usłyszeć "głos ze środowiska osób z niepełnosprawnościami, jak najlepiej zagospodarować pieniądze". "Dotychczas PFRON dysponował mniejszą kwotą; w 2016 r. było to 4,7 mld zł. W tej chwili mamy już ponad 5 mld zł, a w przyszłym roku planujemy 5,15 mld zł" – mówił.

Jak dodał, dzięki wyższemu budżetowi PFRON od 1 lipca br. przeznacza już więcej pieniędzy na warsztaty terapii zajęciowej, a od początku 2019 r. także na zakłady aktywności zawodowej.

Projekt ustawy zakładającej utworzenie Funduszu został przedstawiony przez MRPiPS w połowie lipca br. Zaproponowano w nim, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z projektem, pieniądze z funduszu mają być przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na promowanie i wzmacnianie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz na innowacyjne rozwiązania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W projekcie wskazano, że pozostałymi źródłami przychodów mają być m.in. dotacje z budżetu państwa na realizację programów współfinansowanych z funduszy UE na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szwed powiedział, że drugim elementem wsparcia jest pakiet społecznej odpowiedzialności. "Jednym z najważniejszych działań, które tu podejmujemy, jest tworzenie nowego systemu orzecznictwa. Pracuje już międzyresortowy zespół pod kierunkiem prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej. Mamy nadzieję, że po przerwie wakacyjnej projekt w tej sprawie zostanie skierowany do konsultacji" – mówił.

Zdaniem wiceministra, sprawa orzecznictwa jest ważna. "Mamy dziś ten system bardzo mocno rozproszony. Chcemy go tak ułożyć, by był jak najbardziej efektywny i skuteczny. By wsparcie trafiało do tych osób, które najbardziej go potrzebują" – dodał.

Trzecim etapem "mapy drogowej" jest rządowy program "Dostępność plus", planowany na lata 2018-2025. Jego celem jest zapewnienie niezależności życia i podniesienia jego jakości osobom o szczególnych potrzebach m.in. seniorom, osobom na wózkach inwalidzkich i poruszającym się o kulach czy laskach, niewidomym i słabowidzącym, głuchym i słabosłyszącym, z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, kobietom w ciąży i osobom z małymi dziećmi. "Przeznaczamy w najbliższych latach prawie 23 mld zł na te działania. (...) W tej kwestii jest jeszcze dużo do zrobienia” – wyjaśnił wiceminister.

Szwed powiedział, że podczas spotkania ze środowiskami niepełnosprawnych w Łodygowicach poinformuje też rozwiązaniu, które weszło w życie 1 lipca br. Dotyczy wsparcia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. "Ono jest kierowane bezpośrednio przez NFZ. W woj. śląskim to ponad 50 mln zł dodatkowo, które są przeznaczane na nielimitowaną rehabilitację i wyroby medyczne" – wskazał.

Wiceminister podkreślił, że w ostatnim okresie na wsparcie dla niepełnosprawnych przeznaczane są zdecydowanie wyższe kwoty niż w poprzednich latach. "Program Za życiem to ponad 3 mld zł, +Dostępność plus+ 23 mld zł w najbliższych latach. To działania, które podejmujemy. Ważne jest też to, że wykorzystujemy fundusze tak, aby pomoc trafiała do najbardziej potrzebujących. To jest proces. Jesteśmy w połowie drogi, ale w ostatnim czasie, za rządów PiS, zrobiliśmy duży krok do przodu, jeśli chodzi o wsparcie dla niepełnosprawnych. Życzyłbym sobie, aby to było nadal kontynuowane, a zapowiedzi uwzględnione w mapie drogowej zrealizowane" – powiedział Stanisław Szwed.