Szefowa MPiT dodała, że "spotkanie z sekretarzem Rossem, będzie też okazją do wymiany poglądów na temat amerykańskiej polityki handlowej i celnej, a także innych bieżących tematów, jak gospodarczy aspekt Trójmorza czy Nord Stream 2".

"W planach wizyty jest też kilka spotkań z politykami i przedstawicielami biznesu. Duże oczekiwania wiążę również ze spotkaniami z kongresmenami, na których chcę poruszyć kwestie związane z inwestycjami polskich firm na terenach reprezentowanych przez nich stanów. To ważne, ponieważ każdy stan USA ma swoją specyfikę, a poznanie warunków inwestowania w danym miejscu jest sprawą kluczową" - wyjaśniła Emilewicz.

"W agendzie wizyty są również spotkania z przedstawicielami amerykańskiego biznesu, podczas których będę zachęcała do zacieśniania współpracy z polskimi firmami i do inwestycji w Polsce" - dodała minister przedsiębiorczości i technologii. "Szczególnie zależy nam na wysoko technologicznych przedsięwzięciach. Chcemy do Polski przyciągnąć też amerykańskie fundusze inwestycyjne, które byłyby zainteresowane finasowaniem innowacyjnych przedsięwzięć. Te kwestie chciałabym poruszyć podczas spotkania z Abigail Slater, doradcą prezydenta Trumpa ds. innowacyjności" - powiedziała Emilewicz.

Minister została też zapytana o kwestię wiz, których potrzebują Polacy udający się do USA. "Na pewno obowiązek wizowy nie pomaga w biznesie. Jest też pewnym utrudnieniem między rodzinami zamieszkałymi w obu krajach. Zdajemy sobie sprawę, że do wprowadzenia ruchu bezwizowego potrzeba spełnienia pewnych wymogów formalnych. Ale są też znane przypadki z niedawnej przeszłości, że dzięki lobbingowi diaspor te wymogi mogą zostać zminimalizowane lub zniesione" - podkreśliła Emilewicz.

"Polska jest strategicznym partnerem USA, który się wywiązuje z zobowiązań traktatowych. Dlatego mam nadzieję, że wkrótce obowiązek wizowy zostanie zniesiony, co przyczyni się do wzmocnienia więzi gospodarczych Polski i USA" - dodała szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii. (PAP)