Sebastian Kaleta był pytany w środę na antenie Polskiego Radia 24 m.in. o to, kiedy planowane jest kolejne, jawne posiedzenie komisji weryfikacyjnej.

"Najbliższe przesłuchania planujemy na 12 lipca. Wtedy zajmiemy się sprawą Mokotowskiej 40" - powiedział. Dodał, że wezwano kilka osób, a wysłane wezwania zostały odebrane.

"Czekamy na te osoby, ponieważ to będą bardzo ciekawe nazwiska. (...) Wezwaliśmy na przykład pana generała Mariana Robełka, generała Ludowego Wojska Polskiego, który od kilku miesięcy jest prezentowany w mediach jako osoba, która ma dużą wiedzę o reprywatyzacji i zreprywatyzowała kilka nieruchomości" - mówił Kaleta.

W środę komisja weryfikacyjna przeprowadzi niejawne posiedzenie, po którym odbędzie się konferencja prasowa. Możliwe, że członkowie komisji ogłoszą decyzję ws. nieruchomości położonych przy ul. Szarej, ul. Kazimierzowskiej 34 oraz ul. Lutosławskiego 9.

Kaleta zapytany o to, dlaczego to posiedzenie jest niejawne stwierdził: "Zawsze, kiedy komisja kończy postępowanie i wydaje decyzje w konkretnej sprawie, jest posiedzenie niejawne i na tym posiedzeniu członkowie komisji dyskutują o proponowanych możliwych rozstrzygnięciach i na koniec tego posiedzenia mogą podjąć decyzję" - powiedział.