We wtorek podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, w którym uczestniczył prezydent Andrzej Duda, Mucha - który jest też pełnomocnikiem ds. referendum konsultacyjnego ws konstytucji - przedstawił propozycję 15 pytań, które mogłyby paść w referendum.

Wśród propozycji znalazły się m.in. pytania o uchwalenie nowej konstytucji lub dokonanie zmian w obecnej, o konstytucyjne zagwarantowanie członkostwa Polski w UE oraz w NATO, o zapisanie wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym, o wzmocnienie pozycji rodziny, o zagwarantowania wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenie „500+”).

"Jestem przekonany, że jest potencjał frekwencyjny w tych pytaniach. Specjalnie prezentujemy 15 pytań (...) wskazując, że ostateczny zakres tych pytań referendalnych to będzie nie więcej niż 10 pytań. Jest absolutne pole do debaty, dyskusji" - powiedział Mucha w środę w radiowej Trójce.

Według niego, pytania zaprezentowane we wtorek odzwierciedlają oczekiwania Polaków formułowane podczas spotkań regionalnych, wyrażane w ankietach czy korespondencji.

Pytany dlaczego wśród pytań znalazło się to dotyczące świadczenia 500 plus, Mucha powiedział, że dzisiaj, choć konstytucja stanowi o rodzinie, to robi to w sposób "miękki".

"Teoretycznie rodzina jest i jest pewne wskazanie, że państwo prowadzi taką politykę, która jest zgodna z dobrem rodziny. My chcielibyśmy to ukonkretnić. Powiedzieć, że nie jest możliwe dokonywanie zmian systemowych in minus, na niekorzyść rodziny bez zgody Polaków wyrażonej w odpowiedniej zmianie przepisów konstytucji" - powiedział wiceszef prezydenckiej kancelarii.

Zaznaczył, że z 15 pytań część trzeba będzie odrzucić. "A może być tak, że w projekcie postanowienia (o zarządzeniu referendum) pojawi się pytanie, którego dzisiaj na tej liście 15 nie ma" - ocenił Mucha.

Pytany kiedy prezydent przekaże Senatowi ostateczną listę pytań, Mucha powiedział: "najwcześniej to się może stać po 20 lipca, a najpóźniej do 10 września". "Jest możliwe, że prezydent skieruje projekt 23 lipca, a 25 czy 26 (lipca - PAP) jest już uchwała senacka" - mówił przedstawiając najszybszy scenariusz.

Mucha ocenił, że działania prezydenta związane z referendum konsultacyjnym ws konstytucji są sukcesem, bo dzięki temu w Polsce "dyskutuje się o zmianie konstytucji". "Wcześniej tego nie było" - dodał.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Ustawa o referendum ogólnokrajowym stanowi, że prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.