Uchwalona w piątek ustawa, która modyfikuje poprzedni zapis w tej sprawie, postanawia: "Ten, kto obraża Allaha, jego proroków, jego księgi, jest apostatą, który zostanie ukarany śmiercią, nawet jeśli wyrazi skruchę".

Ponadto nowe prawo postanawia, że zostanie na niego nałożona kara pieniężna w wys. od 50 000 do 600 000 ugii (140-1380 euro).

Poprzednia ustawa dotycząca zbrodni wyrzeczenia się wiary stwierdzała, że muzułmanin winien "apostazji popełnionej słownie bądź de facto" zostanie wezwany do wyrażenia skruchy w ciągu trzech dni i jeśli się nie wycofa z decyzji, "zostanie skazany na karę śmierci, a jego dobra będą skonfiskowane na rzecz skarbu publicznego". Lecz jeśli wykaże skruchę przed wykonaniem wyroku, prokurator przekaże ponownie sprawę Sądowi Najwyższemu "w celu przywrócenia mu wszystkich praw".

W Mauretanii od lat 80. ubiegłego wieku kara śmierci orzekana za różne przestępstwa nie była wykonywana, mimo że sądy ją orzekały. Zmiana ustawy następuje w panującej obecnie w Mauretanii atmosferze silnych napięć społecznych i radykalizacji nastrojów religijnych.