Według NBP odnotowano dodatnie saldo usług (6,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł) oraz ujemne obrotów towarowych (5,3 mld zł) i salda dochodów pierwotnych (6,9 mld zł).

Bank centralny opublikował we wtorek wstępne dane bilansu płatniczego Polski za grudzień 2017 r. Wynika z nich, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,8 mld zł. W grudniu 2016 r. było również ujemne i wyniosło 0,5 mld zł - przypomina NBP.

Eksport towarów, według banku centralnego, wyniósł 64,0 mld zł i był niższy o 2,2 mld zł (tj. o 3,3 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 3,3 mld zł, (tj. o 5,1 proc.) do poziomu 69,3 mld zł. "W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 5,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono dodatnie i wyniosło 0,2 mld zł" - głosi komunikat.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 6,6 mld zł - dodaje NBP. "Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,2 mld zł i w porównaniu do grudnia 2016 r. zwiększyły się o 1,8 mld zł, tj. o 9,6 proc. Wartość rozchodów wyniosła 13,6 mld zł i zwiększyła się o 1,0 mld zł, tj. o 7,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku" - informuje bank.

Dodaje, że saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,9 mld zł. "W grudniu 2016 r. było ono również ujemne i wyniosło 4,8 mld zł. Na ujemne saldo dochodów wpływ miało przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,3 mld zł)" - głosi komunikat. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Bożena Dymkowska