Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne, a nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

Opracowanie nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych jest związane z wprowadzaniem reformy edukacji zmieniającej ustrój szkolny w Polsce, w tym wydłużającej m.in. okres nauki w liceach i technikach oraz wprowadzającej szkoły branżowe w miejsce zasadniczych szkół zawodowych. Zmiana struktury szkół pociągnęła za sobą zmianę podstawy programowej.

Minister edukacji pytana w piątek przez dziennikarzy, kiedy zostanie podpisana podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych i na jakim etapie są prace nad nią, odpowiedziała: "Myślę, że w następnym tygodniu". "Bardzo przepraszam, że to tyle trwało, choć tu nie jesteśmy pod presją czasu" - dodała, wyjaśniając, że nowe podstawy programowe będą obowiązywać dopiero od 2019 r. "Chcieliśmy uczciwie zachować się w stosunku do dziesiątek tysięcy osób, które w mailach zgłaszało uwagi i zadawało pytania. Chcieliśmy najpierw na nie odpowiedzieć, a dopiero potem podpisać rozporządzenie" - wyjaśniła minister.

Dodała, że "Rządowe Centrum Legislacji już widziało projekt i wszystko jest w nim w porządku". "W związku z tym w następnym tygodniu podpisujemy podstawy" - powiedziała minister.

Zalewska pytana, czy w wyniku konsultacji wprowadzono do projektu dużo zmian, odpowiedziała, że niektóre kwestie zostały uwzględnione. "Gdy będziemy podpisywać rozporządzenie zaprosimy państwa. Te uwagi, które uwzględniliśmy, zaprezentujemy państwu" - zaznaczyła.

Projekt nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla nowych szkół ponadpodstawowych MEN skierowało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych w lipcu ubiegłego roku. Właściwe konsultacje zostały poprzedzone tzw. prekonsultacjami publicznymi.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w klasach pierwszych 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, do której od roku szkolnego 2019/2020 uczęszczać będą pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. W następnych latach obejmować będzie kolejne roczniki.

Zgodnie z reformą edukacji od obecnego roku szkolnego 2017/2018 wydłużana jest nauka w szkołach podstawowych - uczniowie, którzy w czerwcu skończyli VI klasę, jesienią zamiast do I klasy gimnazjum, poszli do VII klasy szkoły podstawowej. Za rok pójdą do klasy VIII, a jesienią 2019 r. rozpoczną naukę w nowych szkołach ponadpodstawowych: 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum.

Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie powiązana z nową podstawa programową dla 8-letniej szkoły podstawowej oraz z nowym rozporządzeniem o ramowych planach nauczania, w którym określono tygodniowy wymiar godzin poszczególnych przedmiotów na wszystkich etapach kształcenia.

Rozporządzenie o podstawie programowej dla 8-letniej szkoły podstawowej minister edukacji Anna Zalewska podpisała 14 lutego 2017 r., a rozporządzenie o "ramówkach" (zarówno dla 8-letniej szkoły podstawowej, jak i dla nowych szkół ponadpodstawowych) - 28 marca. (PAP)

autorzy: Danuta Starzyńska-Rosiecka i Paweł Dembowski