Śledztwo wszczęte zostało po działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez CBA. W związku z tym, że nie stawiła się piąta wezwana osoba, prokuratura - zasłaniając się dobrem śledztwa - nie podaje szczegółów prowadzonych czynności, m.in. tego, czy podejrzani składali wyjaśnienia oraz czy przyznali się do zarzutów.

Wiadomo, że nie zastosowano wobec nich żadnych środków zapobiegawczych.

Zastępca szefa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń poinformował PAP, że dyrektorowi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich postawiono zarzut dotyczący złożenia nierzetelnego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz niedopełnienia obowiązków - jako funkcjonariusza publicznego - związanych z rozliczeniem dokumentacji.

Zarzuty niedopełnienia obowiązków przy rozliczeniu dokumentacji usłyszał też zastępca naczelnika w PZDW. Podejrzanym w sprawie jest też b. zastępca dyrektora ds. projektów unijnych w PZDW; zarzucono mu złożenie nierzetelnego wniosku o unijne dofinansowanie oraz przedsiębiorca, podejrzany o poświadczenie nieprawdy w wystawionej fakturze.

Prok. Sawoń dodał, że nie doszło do wyłudzenia pieniędzy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaznaczył przy tym, że zarzuty, które postawiono podejrzanym dotyczą tzw. przestępstw formalnych. "Tu nie musi zaistnieć skutek w postaci uszczuplenia majątkowego, czy jakiejś szkody majątkowej" - dodał prokurator.

W miniony czwartek służby prasowe CBA informowały, że sprawa związana jest z ubieganiem się przez PZDW w Białymstoku o dofinansowanie unijne, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, na realizację inwestycji drogowych w regionie.

Według ustaleń śledztwa białostockiej delegatury CBA, w okresie od 21 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., w ramach ubiegania się o wsparcie z programu Polska Wschodnia II Oś Priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, pracownicy PZDW złożyli do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nierzetelne wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych, jakie mają być zrealizowane w Podlaskiem.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk