"Przedsiębiorcy z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, nieco ostrożniej niż przed miesiącem i lepiej niż w grudniu ostatnich dziewięciu lat. Jednostki z sekcji budownictwo oceniają koniunkturę bardziej pesymistycznie niż w listopadzie, ale lepiej niż w grudniu ostatnich ośmiu lat" - czytamy w informacji GUS.

Zdaniem urzędu, oceny koniunktury formułowane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu hurtowego są nieco mniej optymistyczne od sygnalizowanych przed miesiącem, ale lepsze niż w grudniu ostatnich sześciu lat. Natomiast jednostki handlu detalicznego zgłaszają opinie nieznacznie mniej korzystne od notowanych w listopadzie, ale lepsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedemnastu lat.

"Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają koniunkturę pozytywnie, podobnie jak w listopadzie i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich czternastu lat. Jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia zgłaszają oceny koniunktury gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem, ale lepsze niż w grudniu ostatnich dziewięciu lat" - czytamy w komunikacie GUS.

Korzystnie oceniają koniunkturę dyrektorzy przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji; ich oceny są zbliżone do zgłaszanych w październiku i listopadzie bieżącego roku oraz w grudniu 2016 roku.

"Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia. Opinie te są lepsze od formułowanych przed miesiącem i w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat" - dodano. (PAP)

Autor: Marcin Musiał