Ćwiąkalski nawiązał także do forsowanej w sejmie reformy sądownictwa, stwierdzając, że to na Andrzeju Dudzie spoczywa odpowiedzialność za kształt ustaw, w jakim te opuściły sejmową komisję. – Pan prezydent niestety przyczynił się w dużym stopniu do tego, że mamy sytuację taką, jaką mamy. Tym bardziej, że reprezentanci pana prezydenta w komisjach sejmowych niespecjalnie bronili tych projektów, które przedłożył pan prezydent, więc zanosi się na to, że pan prezydent powinien poważnie zastanowić się nad tym, czy takie ustawy może podpisać– powiedział Ćwiąkalski.