W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Atlantic Council: Ian Brzeziński oraz Michał Kobosko - poinformowała Kancelaria Prezydenta na stronie internetowej.

Daniel Fried był ambasadorem w Polsce w latach od 1997 do 2000. Następnie pracował jako dyrektor wydziału ds. Rosji i Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Był gorącym zwolennikiem akcesji Polski do NATO.