Łyszczek pełni obecnie obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie.

Do czasu wyboru nowego Głównego Inspektora Pracy obowiązki te pełni Dariusz Mińkowski.

Roman Giedrojć, który stał na czele Państwowej Inspekcji Pracy od lutego 2016 r., zmarł w szpitalu w Bydgoszczy pod koniec sierpnia. Miał 67 lat.