Do zdarzenia doszło 12 marca, gdy Turcy studiujący w Poznaniu przyjechali do grodu Kopernika na wycieczkę. 24-letni Łukasz Ł. znieważył czterech obcokrajowców poprzez lżenie wulgaryzmami po polsku i angielsku. Miał też wznosić nienawistne okrzyki dotyczące Arabów oraz ich wyznania. Prokurator w akcie oskarżenia zarzuca mu również użycie przemocy wobec jednego z pokrzywdzonych.

"Przyznaję się do zarzucanych mi czynów. Byłem pijany i doszło do pewnego nieporozumienia, które wynikało z mojej słabej znajomości języka angielskiego. Mogę przeprosić tych ludzi za to, co się stało. Nie było moim zamiarem wywoływanie bójki czy atak fizyczny na kogokolwiek" - wskazał w sądzie Łukasz Ł.

Adwokat oskarżonego Kamil Jurkiewicz zaproponował ukaranie mężczyzny poprzez zastosowanie 12 miesięcy ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych po 30 godzin miesięcznie oraz nawiązkę po 500 zł na rzecz każdego z pokrzywdzonych. Sąd, prokurator, jak również dwóch pokrzywdzonych obecnych na sali rozpraw, zgodzili się na takie rozwiązanie. Formalnie wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony o godzinie 14.00.

Już na sali rozpraw, Łukasz Ł. przeprosił pokrzywdzonych. To kolejna sprawa tocząca się przed toruński sądem ws. znieważenia na tle narodowościowym bądź religijnym. Zapadł już wyrok w sprawie Karola J., który 8 października 2016 roku obrażał obcokrajowców słowami obelżywymi i rzucał w nich przedmiotami. On również zaproponował dobrowolne poddanie się karze i usłyszał wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz został objęty dozorem kuratorskim. W tej samej sprawie, w czerwcu ma rozpocząć się postępowanie przed sądem ds. nieletnich wobec trzech innych nastolatków. (PAP)