"Forsowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany w obszarze funkcjonowania samorządu terytorialnego niebezpiecznie uzależniają samorząd wyłącznie od władzy w Warszawie. Ostatnia nowelizacja ustawy o RIO to próba uzależnienia od komisarzy partyjnych wójtów, burmistrzów, prezydentów, zarządów powiatów, czy zarządów województw" – mówił Budka.

Jego zdaniem, w znowelizowanej ustawie wpisano "bardzo nieostre kryteria" oraz zmieniono formułę powoływania RIO. "Proponuje się, by skład Regionalnych Izb Obrachunkowych zależał wyłącznie od prezesa Rady Ministrów oraz by mogły one wprowadzać z klauzulą natychmiastowej wykonalności komisarzy wszędzie tam, gdzie uznają, że dane wydatki nie były celowe. Celowość to kryterium wyjątkowo ocenne. Celowość to ingerencja w samodzielność samorządu terytorialnego" – podkreślił Budka w Krośnie.

Według Budki, wprowadzone w noweli ustawy zmiany w funkcjonowaniu RIO mają "służyć tylko i wyłącznie temu by uzależnić działanie samorządu terytorialnego od woli władz w Warszawie". W jego ocenie, w konsekwencji nowelizacji można będzie w "samorządach niepokornych próbować dokonywać rozwiązań siłowych, tzn. pod pretekstem kontroli finansowej wprowadzać partyjnych komisarzy".

"Co więcej komisarzy, którzy będą mogli wchodzić tam w dniu wydania takiej decyzji, bez względu na to, czy samorząd odwoła się do sądu, czy też nie. Bardzo niebezpieczny precedens, sprzeczny z polską konstytucją, ale również sprzeczny z zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej" – zaznaczył wiceprzewodniczący PO.

Zapowiedział, że PO będzie "apelować do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie tej bardzo złej ustawy". "Natomiast jeżeli ta ustawa zostanie wprowadzona w życie, będziemy bronić samorządowców, gdy władza w Warszawie będzie próbowała naruszyć niezależność" - zapowiedział.

Regionalne Izby Obrachunkowe to państwowe organy nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych. Do ich zadań należy m.in. nadzór nad uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego wskazuje na ewentualne nieprawidłowości i termin ich usunięcia. Prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych.

Według autorów rządowej nowelizacji, nowe rozwiązania mają wzmocnić kontrolną i pomocniczą wobec samorządu terytorialnego funkcję RIO. Nowe przepisy przewidują m.in., że premier nie będzie już musiał zasięgać opinii sejmików wojewódzkich przed wydaniem rozporządzenia w sprawie m.in. siedzib izb, zasięgu terytorialnego ich działania, organizacji izb, czy liczby członków kolegium w każdej z nich. Nowelizacja ustawy o RIO po przegłosowaniu w Sejmie trafiła do Senatu.

Budka od środy uczestniczy w spotkaniach z sympatykami PO na Podkarpaciu. Oprócz Krosna odwiedził m.in. Rzeszów, Jarosław i Przemyśl.(PAP)