Jak informują biura prasowe obu warszawskich diecezji, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser udzielili "dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 16 czerwca 2017 r., to jest w piątek po uroczystości Bożego Ciała". Dyspensa dotyczy wszystkich, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie tych dwóch diecezji.

Jednocześnie kard. Nycz zalecił, by "osoby korzystające z dyspensy poprzez modlitwę lub jałmużnę wyraziły pokutny charakter piątku".

Abp Hoser przypomniał, że "korzystając z dyspensy należy złożyć ofiarę na pomoc dla potrzebujących i ubogich".