Wziął on udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy ku czci gen. bryg. "Burzy" Karlińskiego. Szef resortu przyznał, że ma głębokie poczucie, że wraz z odsłonięciem tej tablicy odsłaniana jest i przywracana wielka bohaterska historia ziemi piotrkowskiej, historia Polski.

Według szefa MON "Burza" Karliński był uosobieniem bohaterskiej historii, którą tworzył i wyszarpywał z polskiej ziemi. Jak mówił Macierewicz, generał jest symbolem zwycięskiej walki Polaków o niepodległość. "Dobrze, że ten symbol dzisiaj raz jeszcze staje tutaj, by przemawiać do Polski, by Polskę zachowywać w tych wartościach, które Armia Krajowa, a potem Żołnierze Niezłomni na tej ziemi realizowali" - powiedział.

Szef resortu jest przekonany, że z historii życia takich bohaterów jak generał "Burza" Karliński możemy wydobywać cenne wartości i kształtować nimi polski naród, by był zdolny otwierać się na rzeczywistość współczesnego świata, przeciwstawiając wartości katolickie i narodowe całemu złu, które czasami dotyka Polaków. "Nie po to, aby się zamykać i izolować. Odwrotnie, by świat przemieniać, by świadczyć o wielkiej sile chrześcijaństwa i o wielkiej sile ducha polskiego". Zdaniem Macierewicza zawdzięczamy to takim właśnie ludziom jak gen. Karliński, i takim pokoleniom jak żołnierze AK i Żołnierze Niezłomni, którzy najpierw przeciwstawiali się totalitaryzmowi niemieckiemu, a później sowieckiemu.

W uroczystościach wzięła też udział ppłk. Halina Kępińska-Bazylewicz "Kora", która osobiście znała generała. Wspominając go, powiedziała, że był to żołnierz, który urodził się z instynktem dowódcy, który był poważany i szanowany przez swoich żołnierzy. Był "Kmicicem 25 Pułku Piechoty AK" - powiedziała ppłk. Kępińska-Bazylewicz.

Ceremonię odsłonięcia i poświęcenia kaplicy poprzedziła uroczysta msza święta. Kaplicę poświęcił arcybiskup senior diecezji częstochowskiej Stanisław Nowak.

Gen. bryg. Stanisław "Burza" Karliński urodził się 30 marca 1921 roku. Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej 1939 roku walczył w składzie 52 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Wzięty pod Lwowem do niewoli przez Armię Czerwoną, 30 września 1939 roku zbiegł z konwoju. Od października 1939 roku żołnierz Służby Zwycięstwu Polski, a następnie Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej w Inspektoracie Piotrków Trybunalski. W latach 1943-1945 dowódca Oddziału Partyzanckiego „Burza”.

Po II wojnie światowej współorganizował Obszar Pomorski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Skazany został przez władze komunistyczne na karę śmierci, zamienioną na długoletnie więzienie. W latach 1980-1990 działał w Kanadzie na rzecz NSZZ „Solidarność”. Po powrocie do Polski wieloletni Prezes Piotrkowskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zmarł 12 kwietnia 2015 roku.