O niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa w piątkowym głosowaniu ubiega się pięć państw reprezentujących swoje regiony. Polska zabiega o to, by zastąpić w grupie EEG Ukrainę. Kadencja nowych niestałych członków Rady ma się rozpocząć 1 stycznia 2018 roku. (PAP)