W komunikacie dodano, że dymisja została złożona z powodów osobistych.

Majszczyk zajmowała stanowisko podsekretarza stanu w MF od 2010 r. Odpowiadała m.in. za przygotowanie budżetów państwa oraz współpracę z samorządami terytorialnymi. Rezygnację złożyła po zamknięciu roku budżetowego 2016 i przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu.