Nowela ustawy o PIT i CIT jest, jak mówił na poniedziałkowym briefingu rzecznik rządu Rafał Bochenek, jednym z elementów rządowej "konstytucji dla biznesu".

"Ma zachęcić przedsiębiorców do tego, by inwestować w rozwój swoich firm, umożliwia dokonanie przyspieszonej amortyzacji wydatków na innowacje i inwestycje w firmie" - dodał rzecznik.

Projekt ma dać możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe (np. zakup maszyn i urządzeń) do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Obecnie do kosztów uzyskania przychodu każdy przedsiębiorca może zaliczyć cały koszt nabycia w kwocie do 3,5 tys. zł.

Ministerstwo Rozwoju szacuje, że z programu może skorzystać ok. 154 tys. przedsiębiorców. Przyznaje co prawda, że wejście w życie ustawy zmniejszy o kilkadziesiąt milionów dochody budżetowe, ale z kolei utworzenie dzięki temu rozwiązaniu ok. 2800 nowych miejsc pracy przełoży się na wzrost dochodów o około 138 mln zł.

We wtorkowym porządku obrad Rady Ministrów jest punkt "Koncepcja e-Dowód - kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów".

"Celem tej koncepcji i tych rozwiązań, które zostaną przedstawione przez panią minister Annę Streżyńską, jest wdrożenie e-Dowodu, ze specjalnym chipem, który nie tylko ułatwi identyfikację osób posługujących się takim dowodem, ale również pozwoli skorzystać użytkownikom dowodów z warstwą elektroniczną z usług elektronicznych w e-administracji" - powiedział Bochenek.

Z kolei projektowana nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, którą również zajmą się ministrowie, ma pozwolić spółdzielniom na udział w programie Mieszkanie plus. Zakłada m.in., że przy podejmowaniu nowych inwestycji spółdzielnie będą mogły określić termin, po upływie którego możliwe będzie przeniesienie własności lokalu.

Rząd zajmie się także projektami ustaw o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz o przepisach wprowadzających ustawę. Ich autorem jest Ministerstwo Rolnictwa.

Projekty zakładają połączenie Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW), Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcji Handlowej (IH) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w jedną instytucję odpowiedzialną za bezpieczeństwo żywności.

Według projektowanych ustaw, nadzór nad inspekcją będzie sprawował minister rolnictwa. Nowa instytucja będzie miała "spionizowaną" strukturę.

Projekty te były już kilkakrotnie omawiane na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów, nie osiągnięto jednak konsensusu z ministrem zdrowia i spraw wewnętrznych i administracji oraz z środowiska. Minister SWiA nie zgadza się na spionizowanie struktur nowej Inspekcji, a zdrowia jest przeciwny włączeniu do nowej instytucji części zadań Inspekcji Sanitarnej. Ostatecznie o tym czy zostanie utworzona jednolita Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i w jakim kształcie zadecyduje rząd.

Rząd ma ponadto omówić projekt noweli ustawy o zasadach realizacji programów polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Celem tej noweli jest, jak wynika z uzasadnienia, wprowadzenie usprawnień, uproszczeń i zapewnienie efektywnego wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej. "Proponowane przepisy są odpowiedzią na wnioski i postulaty zgłaszane przez instytucje oraz podmioty zaangażowane we wdrażanie i wydatkowanie środków perspektywy finansowej 2014-2020" - czytamy w uzasadnieniu.

"To przede wszystkim ułatwienia proceduralne, związane jest to z ograniczeniem ilości dokumentacji, która będzie składana przy wnioskach, ułatwienia w rozliczeniach dotacji" - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu. Skrócona będzie też - dodał Bochenek - procedura składania odwołań, by pieniądze mogły jak najszybciej trafiać do beneficjentów.

Ministrowie wysłuchają we wtorek także informacji realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. (PAP)